Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring

I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Tilslutningsbidrag til vandforsyning
  • Distributionsledning til naturgasforsyning. Stikledning + måler (tilslutning) betales af grundejer
  • Tilslutningsbidrag til bredbånd