Jordbundsforhold

bor
Der er ikke fra kommunens side foretaget jordbundsprøver på grundene ved Diget, Ulstrup.