Priser og grundstørrelser

 

Signaturforklaring 

I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Anlægsbidrag til vandforsyning
  • Tilslutningsbidrag til hovedledning til fjernvarme