Det skal du selv betale

 økonomi

Der er en række udgifter forbundet med husbyggeri, som ikke er indregnet i grundprisen - og som du selv skal betale. Det er poster som f.eks.:

  1. En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
  2. Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
  3. Kloaksystemet indenfor det solgte areals skel.
  4. Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
  5. Eventuelle jordbundsprøver.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter - og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

 

Du kan få oplyst udgifterne til forsyning ved henvendelse til forsyningsselskaberne:

EnergiMidt A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. 70 15 15 60
www.: EnergiMidt.dk

Hadsten Vandværk
Granvej 12a
8370 Hadsten
www.: vand@hadstenvandvaerk.dk
Tlf. 86 98 08 22

Favrskov Forsyning A/S (kloak og spildevand)
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00
E-mail: Forsyning@favrskovforsyning.dk
www.favrskovforsyning.dk