Priser og grundstørrelser

Signaturforklaring

I ovennævnte mindstepriser er indregnet følgende udgifter til forsyning:

Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
Kloakledninger for hhv. regn- og spildevand er ved stikledninger ført ca. ½ m ind på parcellen og er afsluttet med brønde.

Tilslutning til el-forsyning
El-forsyning er fremført til parcellens skel. Udgifter til nedlægning af stikledning på parcellens areal må dog afholdes af køber uden for købesummen. (EnergiMidt tlf. 7015 1560)

Vandforsyning
Stikledning med stophane er ført ca. ½ m ind på parcellen. Tilslutningsbidraget til Vissing Vandværk er ikke medregnet i købesummen, og må afholdes af køberen uden for købesummen.