Det er med i grundprisen

 

Møllebækken læhegn

Når du køber en grund i Møllebækken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning


Grundene i Møllebækken er byggemodnet og afsat i marken.

Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget geotekniske undersøgelser af grundene (én boring pr. grund). Se resultatet af jordbundsprøverne.

Læs mere om, hvilke udgifter du selv skal betale.