Jordbundsforhold

bor

Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på grundene (én boring pr. grund / parcel). Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.
OSBL angiver OverSide af Bæredygtige Lag (m.u.t.)

Klik på den
ønskede adresse, og du kan se den aktuelle rapport over geotekniske forhold og jordbundsforhold på den pågældende grund.

Signaturforklaringer til Geoteknisk rapporter

 

Møllebækken 1 - boring B18

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,5 m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

Møllebækken 2 - boring B3

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner
Øvrige bemærkninger: Ingen.


Møllebækken 3 - boring B17

Funderingsmetode:

Direkte fundering/mindre sandpude
OSBL: 1,05m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner.
Øvrige bemærkninger: Ingen


Møllebækken 4 - boring B4

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 4,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Møllebækken 5 - boring B16

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,50m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet frit vandspejl. Risiko for sekundære grundvandsmagasiner. 
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale.


Møllebækken 6 - boring B5

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Møllebækken 7 - boring B15

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m. under terræn.
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner lettere udtørringsfølsomme


Møllebækken 8 - boring B6

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen

 

Møllebækken 9 - boring B14

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner lettere udtørringsfølsomme


Møllebækken 10 - boring B7

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,5m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen.


Møllebækken 11 - boring B13

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,35m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 4,0m. under terræn
Øvrige bemærkninger: Aflejringerne optræder i zoner lettere udtørringsfølsomme.
Suplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel


Møllebækken 12 - boring B8

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,50m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,5m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen


Møllebækken 13 - boring B12

Funderingsmetode:

Sandpude-/pælefindering.
OSBL: 3,70m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer skal ubetinget udføres.


Møllebækken 14 - boring B9

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,50m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 2,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale

Møllebækken 15 - boring B11

Funderingsmetode:

Direkte fundering.
OSBL: 0,60m under eksisterende terræn.
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet godt 3,0m under terræn.
Øvrige bemærkninger: Mindre ekstraforanstaltninger til bortgravning af slapt ler kan komme på tale
Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet komplicerede forhold på den tilstødende parcel.


Møllebækken 16 - boring B10

Funderingsmetode:

Direkte fundering
OSBL: 0,55m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet knap 3,0m under terræn
Øvrige bemærkninger: Ingen