Kort og planer

 kort og plan

Lokalplan 347 -  "Boligområde nord for Voldum-Rud Vej i Voldum"

Kort over grunden og området

Måleblad

Parcelkort

DWG-fil til din byggerådgiver / arkitekt:
1 Vejplanen

2 Koordinerende ledningsplan

3 Situationsplan med koter (fra landsinspektøren)

Forbehold:
Ledningsoplysninger er vejledende og ikke komplette. Ledningsoplysninger skal indhentes hos de enkelte ledningsejere gennem søgning i ledningsejer-registret, LER, på www.ler.dk.
Projekterede højdekurver kan bruges på egen risiko. Det anbefales, at du får foretaget en supplerende opmåling på stedet.