Pris og grundstørrelse

 

 

Signaturforklaring


Mindstepriserne er inklusiv moms - og der er indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg 
  • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
  • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning

 

Grunde med mulighed for at opføre dobbelthus eller parcelhus:

På Møllebækken 1, 3, 5 og 7, er der mulighed for at opføre enten et parcelhus eller et dobbelthus.
De 2 anførte priser på disse grunde er for henholdsvis opførelse af parcelhus eller dobbelthus.
Såfremt en grund købes til den lave pris som parcelhus, må der ikke efterfølgende bygges dobbelthus.


Afslag i prisen på Møllebækken 13  for komplicerede jordbundsforhold:
Favrskov Kommune har fået foretaget en undersøgelse af grundens bæreevne i form af
en boreprøve midt på parcellen. Undersøgelsen viser, at der er udfordrende jordbundsforhold
på Møllebækken 13, der nødvendiggør pælefundering eller sandpudefundering. Der vil skulle
foretages supplerende undersøgelser i forbindelse med konkret byggeri. Favrskov Kommune
er indstillet på at give et afslag i prisen på Møllebækken 13 - forventeligt i størrelsesorden 100.000 kr. -
som en delvis kompensation for den mere bekostelige fundering af boligen.
Det endelige afslag aftales på baggrund af købers konkrete byggeprojekt.