Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grund på Solgårdsvænget, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg

Kloakledninger for hhv. regn- og spildevand er ved stikledninger ført ca. ½ m ind på parcellen og er afsluttet med brønde.

Tilslutning til el-forsyning

El-forsyning er fremført til parcellens skel. Udgifter til nedlægning af stikledning på parcellens areal må dog afholdes af køber uden for købesummen.

Vandforsyning

Stikledning med stophane er ført ca. ½ m ind på parcellen. Tilslutningsbidraget til Voldum Vandværk (tlf. 8649 1373) er ikke medregnet i købesummen, og må afholdes af køberen uden for købesummen.

Varmeforsyning

Opvarmning af de på parcellen opførte bygninger skal ske ved naturgas leveret fra HMN Naturgas I/S (tlf. 8727 8727). Der er ingen tilslutningsafgift, og stikledning er fremført til parcellen.
Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.