Pris og grundstørrelse

 

Signaturforklaring

Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
Kloakledninger for hhv. regn- og spildevand er ved stikledninger ført ca. ½ m ind på parcellen og er afsluttet med brønde.

Tilslutning til el-forsyning
El-forsyning er fremført til parcellens skel. Udgifter til nedlægning af stikledning på parcellens areal må dog afholdes af køber uden for købesummen.

Vandforsyning
Stikledning med stophane er ført ca. ½ m ind på parcellen. Tilslutningsbidraget til Voldum Vandværk (tlf. 8649 1373) er ikke medregnet i købesummen, og må afholdes af køberen uden for købesummen.

Varmeforsyning
Opvarmning af de på parcellen opførte bygninger skal ske ved naturgas leveret fra HMN Naturgas I/S (tlf. 8727 8727). Der er ingen tilslutningsafgift, og stikledning er fremført til parcellen.

Antenneanlæg
Der er udført antenneledninger i udstykningen. Henvendelse om stikledning skal ske til Randersegnens Boligforening (www.randersbolig.dk). Tilslutning er inkluderet i købesummen.