Kort og planer

kort-kirkevej8.jpg

 

Storparcellen ligger i et område udlagt til offentlige formål i kommuneplanen og er omfattet af en lokalplan, hvor delområde 1 (Kirkevej 8 og Dr. Larsens Vej 9) kun må anvendes til offentlige formål. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af et boligprojekt.