Økonomi

Grundstørrelse og priser
Storparcellen Kirkevej 8 i alt 5.451 m2

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen.

Kirkevej 8, matr. nr. 3p:

Kirkevej 8 er kloakeret. Hvis man bevarer matriklen som storparcel, vil der ikke blive opkrævet supplerende tilslutningsbidrag, da der er betalt tilslutningsbidrag for matr. nr. 3p. Hvis storparcellen (matr. nr. 3p) udstykkes i flere matrikler/grunde, skal der betales tilslutningsbidrag for de udstykkede matrikler/grunde. Tilslutningsbidraget andrager i 2017-priser 61.395 kr. incl. moms pr. bolig.

 Dr. Larsensvej 9, matr. nr. 3aq:

Matriklen er ikke kloakeret. Der opkræves tilslutningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt. Tilslutningsbidraget andrager i 2017-priser 61.395 kr. incl. moms pr. bolig.