Tekniske forhold

Tekniske forhold

Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune har ikke foretaget nærmere undersøgelse af jordbundsforholdene.

Kommunen har ikke kendskab til forureningsforholdene på grunden, ud over det der fremgår af attest fra Region Midtjylland. Se attest om jordforureningsforhold fra Region Midtjylland:

Kirkevej 8 og Dr. Larsensvej 9.

Byggemodning
Køber forestår al byggemodning indenfor storparcellens afgrænsning.

Forsyningsselskaber
Kontakt forsyningsselskaberne ved spørgsmål om takster og øvrig forsyning:

Kloak

El

Vand

Varme

Favrskov Forsyning
Tlf. 8964 5010
www.favrskovforsyning.dk

EnergiMidt A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. 7015 1560
www.energimidt.dk

Hadsten Vandværk
Ellemosevej 7
8370 Hadsten
Tlf. 8698 0822
vand@hadstenvandvaerk.dk

 

Hadsten Varmeværk
Toftegårdsvej 30
8370 Hadsten
Tlf. 8698 1155

info@hadsten-varmevaerk.dk