Før I køber

Før I køber

Godkendelse af jeres byggeri
Favrskov Kommunes skal inden salg godkende den samlede plan for byggeri på storparcellen. I bør derfor tidligt i forløbet kontakte Køb & Salg, som vil sørge for, at jeres projekt bliver vurderet af de relevante afdelinger.

Vi deltager gerne i et møde, hvis I ønsker en foreløbig vurdering af jeres overvejelser.

Byggepligt, udstykning og videresalg
I skal være opmærksom på, at I som køber forpligter jer til at påbegynde byggeri på grunden inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Byggemodningen og opførelsen af boligerne skal være i overensstemmelse med den samlede godkendte bebyggelsesplan.

Køber forpligter sig til at færdiggøre boligerne på storparcellen, før der kan ske videresalg. Der vil dog kunne videresælges færdige boliger, inden hele storparcellen er bebygget. Se nærmere herom i salgsvilkår for Borgergade.