Lidt om området

 

Om storparcellen og området
Den ledige storparcel på Borgergade i Sall er omfattet af lokalplan 20 og er på 2.462 m2. Storparcellen sælges til tæt/lav boligbebyggelse.

Sall er beliggende nær Hammel, som har en god beliggenhed midt mellem Århus, Randers, Viborg og Silkeborg. Der er stiforbindelse fra Sall til Hammel. Der arbejdes i øjeblikket på en cykel- og gangsti til Thorsø.

Sall er med et indbyggertal omkring 234 en aktiv by - med mange frivillige tiltag, sociale arrangementer og et velfungerende forsamlingshus.

Storparcellen er beliggende i den østlige del af Sall by, nord for Borgergade/Frijsendalvej. Nord for storparcellen ligger Frijsendal Friskole, og mod øst er der åbent land.

Storparcellen er en del af lokalplanområde 20, hvor første del allerede er bebygget med tæt-lav boliger.

Børnepasning, skoler og fritid
Byen kan herudover tilbyde en friskole, SFO og børnehave.

Transport og trafik
Skal man sydover ad Den Østjyske Motorvej (E45) er den nærmeste tilkørsel godt 20 km. borte ved Mundelstrup. Nordover ad E45 er nærmeste tilkørsel i den sydlige udkant af Randers, 24 km. borte.

Parcellen ligger 4 km. fra Hammel, hvor der er skolebusser (gratis) og almindelig busforbindelse. Fra Hammel kører der busser til Aarhus, Randers, Silkeborg og Bjerringbro/Viborg. Der er til sidstnævnte stoppested i Sall.