Rent juridisk

paragraf

Endelig handel og betaling af købesum
Handlen indgås ved, at køber og sælger – her Favrskov Kommune – skriver under på salgsvilkår for Borgergade.

Samtidig betaler køber et kontant acontobeløb på 50 procent af grundens pris. Restkøbesummen forfalder 6 måneder efter overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter dateringen af kommunens accept af købstilbuddet.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Byggemodningen og opførelsen af boligerne skal være i overensstemmelse med den samlede bebyggelses plan, som køber har vedlagt købstilbuddet.

Køber forpligter sig til at færdiggøre boligerne på storparcellen, før der kan ske videresalg. Der vil dog kunne videresælges færdige boliger, inden hele storparcellen er bebygget. Se nærmere herom i salgsvilkårene.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Læs øvrige vilkår i salgsvilkår for Borgergade.