Tekniske forhold

Tekniske forhold


Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Spørgsmål om jordflytning kan rettes til kommunens miljøafdeling.


Arkæologi

Favrskov Kommune sørger for, at der er gennemføres arkæologiske forundersøgelser af et statsanerkendt museum i forbindelse med byggemodning af området. Udgifterne til de arkæologiske forundersøgelser afholdes af Favrskov Kommune.

 

Forsyningsselskaber
Kontakt forsyningsselskaberne ved spørgsmål om takster og øvrig forsyning:
 

Kloak

El

Vand

Varme

Favrskov Forsyning
Tlf. 8964 5010
www.favrskovforsyning.dk

EnergiMidt A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. 7015 1560
www.energimidt.dk

Sall Vandværk
Sall Hedevej 25
8450 Hammel
Tlf. 8696 5707

 

HMN Naturgas I/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Tlf. 8727 8727
www.naturgas.dk